Aktivizační a motivační programy pro lidi s autismem

Pomáháme lidem s autismem najít své místo ve společnosti. Učíme je komunikovat s okolím a zvládat činnosti, které jsou pro ně zatím výzvou.

naše cíleJak vám pomůžeme

Podporujeme

Podporujeme klienty s autismem v jejich snaze zapojit se do společnosti. Nacvičujeme společně činnosti, které jim dělají problémy a na které si zatím sami netroufnou.

Povídáme si

S klienty si povídáme o tématech, která jsou pro ně problematická. Učíme je znát svá práva a povinnosti, ovládat umění správné komunikace, pracovat na počítači nebo hledat to pravé zaměstnání.

Trénujeme

Teorii je potřeba převést do praxe. Klienti trénují nejen komunikaci, ale i běžné činnosti jako nakupování, jízdu autobusem, výběr z bankomatu nebo návštěvu restaurace.

aktivityCo čekat

01

procvičování aktivit, které klientovi dělají problémy a brání mu začlenit se plně do společnosti

02

nácvik hledání a získávání vhodného zaměstnání

03

individuální konzultace se sociálním pracovníkem, psychologem a speciálním pedagogem

04

sestavení individuálního plánu na základě potřeb, přání a problémů konkrétního klienta

05

teoretické seznámení s problematikou komunikace, práce na PC, práva a zaměstnání

06

praktické nácviky běžných, každodenních činností, společenského chování a komunikace v partnerských vztazích

07

využití a ověření získaných znalostí, schopností a dovedností na aktivizačně-motivačním pobytu

cílová skupinaPro koho tu jsme?

Lidé s autismem

Věnujeme se každému, kdo trpí poruchou autistického spektra (středněfunkční a vysokofunkční autismus či Aspergerův syndrom).

od 16 let včetně

Do programu se mohou přihlásit lidé s autismem starší 16 let.

provozní dobaKde aktivity
probíhají

Pracovníci projektu dojíždějí do všech měst v Moravskoslezském kraji. Klient své dovednosti nacvičuje v prostředí, ve kterém se pohybuje a které dobře zná.

Finanční podpora a spoluúčast

 

Aktivizační a motivační programy pro lidi s autismem jsou zdarma.

Projekt podpořila Evropská unie financemi z Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost).

adresakudy k nám

1. máje 1526/66
703 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pracovníci projektu dojíždějí do všech měst v Moravskoslezském kraji. Klient své dovednosti nacvičuje v prostředí, ve kterém se pohybuje a které dobře zná.

Mapa

kontaktyjsme tu pro vás

Mgr. Soňa Tichá vedoucí pracovník, psycholog

Chcete se zapojit do programu?

pracovníci projektuJsme tu
pro vás

PhDr. Michal Panáček, PhD. manažer projektu

reditel@mikasazs.cz

777 881 556

 

Mgr. Soňa Tichá vedoucí pracovník, psycholog
Bc. Veronika Frachová sociální pracovník
Mgr. Veronika Lukešová sociální pracovník
Mgr. Jana Nesetová speciální pedagog
Průvodcovství rodin
s autistickými dětmi
Sociální rehabilitace
MIKASA
MIKASA
denní stacionář
Aktivizační a motivační
programy pro autisty

naše aktivityUž víte,
co hledáte?

Vzdělávání
a osvěta
Rodičovské
skupiny