Denní stacionář MIKASA

Chce to čas, trpělivost a porozumění. Nakonec ale všichni naši klienti zamíří k lepšímu, samostatnějšímu životu. Jejich pokroky vnímáme každý den.

naše cíleJak vám
pomůžeme

Postaráme se

O naše klienty pečujeme s láskou. Pomáháme jim s osobní hygienou, jídlem, přesunem na vozík i dalšími úkony, které sami nezvládají.

Podporujeme

Pomáháme klientům rozvíjet jejich schopnosti a zvládat běžné činnosti. Učíme je, jak si nakoupit, uvařit, uklidit nebo jezdit tramvají. Podporujeme je v soběstačnosti a nezávislosti na sociálních službách.

Rozvíjíme

Rozvíjíme schopnost klientů navazovat mezilidské vztahy, předcházíme jejich sociální izolaci a vracíme je zpátky do společnosti.

aktivityCo čekat

01

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zaměření na rozvoj klientovy paměti, vědomostí, motoriky či senzoriky)

02

aromaterapie, canisterapie, dramaterapie, fyzioterapie, bazální stimulace, polohování

03

pobyt ve Snoezelenové místnosti

04

sociálně-terapeutické činnosti

05

pomoc při osobní hygieně, podávání stravy, přesunu na vozík, atp.

06

procházky, nákupy, výlety za kulturou i do přírody

07

možnost dopravit ráno klienta do denního stacionáře a odpoledne zase domů

08

základní sociální poradenství

09

kvalitně poskytované služby – certifikace v bazální stimulaci a Snoezelen terapii

cílová skupinaPro koho
tu jsme?

Klienti s autismem a mentálním postižením

Denní stacionář navštěvují lidé se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami, autismem a problémovým chováním.

Od 16 do 45 let

Jsme tu pro mladé lidi a dospělé ve věku od 16 do 45 let.

naše zásadyCo je
důležité

Partnerství

Klienty chápeme jako sobě rovné a respektujeme jejich přání a potřeby. O těch vědí nejlépe jejich rodiče a pečující, proto dbáme na vzájemnou důvěru a fungující komunikaci.

Individuální přístup

Každý klient je originál. Služby přizpůsobujeme jeho potřebám a snažíme se vyslyšet všechna přání – i ta zatím nevyslovená. Informace od pečující osoby jsou pro nás klíčové.

Respektování práv

Respektujeme základní lidská práva klientů, stejně jako práva a povinnosti vyplývající ze Základních informací a podmínek poskytování služby Denního stacionáře MIKASA.

Samostatnost

Necháváme klienty poradit si v činnostech, které zvládají sami. Motivujeme je k větší samostatnosti a nezávislosti na sociální službě.

Svobodné rozhodnutí

Podporujeme schopnost klientů samostatně se rozhodnout. Kdykoli je to s ohledem na jejich zdravotní a psychický stav možné, dáváme jim na výběr. Svobodnou vůli klienta pak bezvýhradně respektujeme.

provozní dobaKdy se uvidíme?

Pondělí
7:00 - 16:00
Úterý
7:00 - 15:00
Středa
7:00 - 15:00
Čtvrtek
7:00 - 16:00
Pátek
7:00 - 15:00

Finanční spoluúčast

Na zajištění provozu denního stacionáře se finančně podílejí také klienti. Ceny za služby najdete v ceníku, který schválila valná hromada MIKASA z.s.

Ceník Fakultativní služby

Službu podporuje:

adresakudy k nám

Čujkovova 40A

700 30 Ostrava-Zábřeh

Mapa

kontaktyjsme tu pro vás

Bc. Petra Šnirchová vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnice

mikasa.ds@mikasazs.cz
774 498 956

Žádost o poskytnutí sociální služby MIKASA Denní stacionář

pracovníciJsme tu
pro vás

PhDr. Michal Panáček, PhD.
PhDr. Michal Panáček, PhD. manažer denního stacionáře
Bc. Petra Šnirchová
Bc. Petra Šnirchová vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnice
Veronika Hrdličková
Veronika Hrdličková pracovnice v přímé péči
Ondřejka Zavadilová
Ondřejka Zavadilová pracovnice v přímé péči
Tomáš Liška
Tomáš Liška pracovník v přímé péči
Kristýna Kořená
Kristýna Kořená pracovnice v přímé péči
Zuzana Šebestová
Zuzana Šebestová pracovnice v přímé péči