Denní stacionář MIKASA

Chce to čas, trpělivost a porozumění. Nakonec ale všichni naši klienti zamíří k lepšímu, samostatnějšímu životu. Jejich pokroky vnímáme každý den.

naše cíleJak vám
pomůžeme

Postaráme se

O naše klienty pečujeme s láskou. Pomáháme jim s osobní hygienou, jídlem, přesunem na vozík i dalšími úkony, které sami nezvládají.

Podporujeme

Pomáháme klientům rozvíjet jejich schopnosti a zvládat běžné činnosti. Učíme je, jak si nakoupit, uvařit, uklidit nebo jezdit tramvají. Podporujeme je v soběstačnosti a nezávislosti na sociálních službách.

Rozvíjíme

Rozvíjíme schopnost klientů navazovat mezilidské vztahy, předcházíme jejich sociální izolaci a vracíme je zpátky do společnosti.

aktivityCo čekat

01

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zaměření na rozvoj klientovy paměti, vědomostí, motoriky či senzoriky)

02

aromaterapie, canisterapie, dramaterapie, fyzioterapie, bazální stimulace, polohování

03

pobyt ve Snoezelenové místnosti

04

sociálně-terapeutické činnosti

05

pomoc při osobní hygieně, podávání stravy, přesunu na vozík, atp.

06

procházky, nákupy, výlety za kulturou i do přírody

07

možnost dopravit ráno klienta do denního stacionáře a odpoledne zase domů

08

základní sociální poradenství

09

kvalitně poskytované služby – certifikace v bazální stimulaci a Snoezelen terapii

cílová skupinaPro koho
tu jsme?

Klienti s autismem a mentálním postižením

Denní stacionář navštěvují lidé se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami, autismem a problémovým chováním.

Od 16 do 45 let

Jsme tu pro mladé lidi a dospělé ve věku od 16 do 45 let.

naše zásadyCo je
důležité

Partnerství

Klienty chápeme jako sobě rovné a respektujeme jejich přání a potřeby. O těch vědí nejlépe jejich rodiče a pečující, proto dbáme na vzájemnou důvěru a fungující komunikaci.

Individuální přístup

Každý klient je originál. Služby přizpůsobujeme jeho potřebám a snažíme se vyslyšet všechna přání – i ta zatím nevyslovená. Informace od pečující osoby jsou pro nás klíčové.

Respektování práv

Respektujeme základní lidská práva klientů, stejně jako práva a povinnosti vyplývající ze Základních informací a podmínek poskytování služby Denního stacionáře MIKASA.

Samostatnost

Necháváme klienty poradit si v činnostech, které zvládají sami. Motivujeme je k větší samostatnosti a nezávislosti na sociální službě.

Svobodné rozhodnutí

Podporujeme schopnost klientů samostatně se rozhodnout. Kdykoli je to s ohledem na jejich zdravotní a psychický stav možné, dáváme jim na výběr. Svobodnou vůli klienta pak bezvýhradně respektujeme.

provozní dobaKdy se uvidíme?

Pondělí
7:00 - 16:00
Úterý
7:00 - 15:00
Středa
7:00 - 15:00
Čtvrtek
7:00 - 16:00
Pátek
7:00 - 15:00

Finanční spoluúčast

Na zajištění provozu denního stacionáře se finančně podílejí také klienti. Ceny za služby najdete v ceníku, který schválila valná hromada MIKASA z.s.

Ceník Fakultativní služby

Službu podporuje:

adresakudy k nám

Čujkovova 40A

700 30 Ostrava-Zábřeh

Mapa

kontaktyjsme tu pro vás

Mgr. Tereza Klimantová vedoucí denního stacionáře

mikasa.ds@mikasazs.cz

774 498 956

Bc. Tereza Tomanová sociální pracovnice

Žádost o poskytnutí sociální služby MIKASA Denní stacionář

pracovníciJsme tu
pro vás

PhDr. Michal Panáček, PhD.
PhDr. Michal Panáček, PhD. manažer denního stacionáře
Mgr. Tereza Klimantová
Mgr. Tereza Klimantová vedoucí denního stacionáře
Bc. Tereza Tomanová
Bc. Tereza Tomanová sociální pracovnice
Veronika Hrdličková
Veronika Hrdličková pracovnice v přímé péči
Ondřejka Zavadilová
Ondřejka Zavadilová pracovnice v přímé péči
Michaela Krajňáková
Michaela Krajňáková pracovnice v přímé péči
Nikola Wolfová
Nikola Wolfová pracovnice v přímé péči