Vzdělávání a osvěta

Učte se, učte se, učte se. Osoby s autismem a mentálním postižením si kolem sebe zaslouží vzdělané lidi, kteří o své práci umí přemýšlet a vyznají se ve svých pocitech.

aktivityCo čekat

01

dlouhodobější stáž v některé ze služeb či aktivit, které MIKASA nabízí

02

vzdělávací kurzy na míru

03

předání zkušeností, rad a dobré praxe

04

případové konference

05

supervizi a intervizi v zařízeních sociálních služeb, školách či aktivitách

06

individuální konzultace pro všechny, kdo na sobě chtějí pracovat

cílová skupinaPro koho
tu jsme

Laická veřejnost

Naše dveře otevřeme každému, kdo chce jít do sebe, porozumět lidem s autismem či mentálním postižením a naučit se s nimi pracovat.

Odborníci

Jsme tu pro sociální pracovníky, učitele, školské asistenty, zdravotníky a další odborníky, kteří si neví rady v náročné situaci nebo se chtějí dále vzdělávat.

Organizace

Vzdělávací kurzy, konference, supervize a intervize nabízíme nejen jednotlivcům, ale také nejrůznějším organizacím.

Podpora profesionálůPomáháte? Pomůžeme!

Co nabízíme?
  • Dlouhodobá podpora
  • Kazuistické supervize
  • Týmové supervize
  • Sebereflexe
  • Podpora škol a školských zařízení
Pro koho?
  • Psychologové
  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v přímé péči
  • Pedagogové
  • Asistenti pedagoga

Nabídka kurzůVzdělávací kurzy

Zvládání chování a omezující postupy – model respektující práva klientů

KURZ PLNĚ OBSAZEN – neváhejte a vybírejte z další nabídky.

Zvládání chování náročného na péči u lidí s mentálním postižením patří k náročným výzvám pečujících a pracovníků sociálních služeb. Řada běžně používaných omezujících postupů přitom podle současných poznatků představuje zdravotní a psychické riziko pro klienty.

Irský lektor Brian McDonald na dvoudenním kurzu představí model PETMA (Professional Ethical Therapeutic Management of Aggression), který je akreditován mezinárodní sítí Restraint Reduction Network coby plně respektující práva a bezpečí lidí s postižením.

Obsah kurzu je praktický a vychází z pochopení chování jednotlivců a dopadu, který může mít naše interakce na cyklus eskalace stresu. V průběhu kurzu se účastníci zapojí do diskuse, zúčastní se hraní rolí a praktických ukázek strategií řízení chování.

Témata kurzu budou zahrnovat: Právní aspekty řízení chování; Zvládání chování a dynamika změny chování; „Nejméně omezující alternativa v nejméně omezujícím prostředí“; Příklady chování náročného na péči; Cykly stupňování nežádoucího chování a strategie pro jednotlivé úrovně tohoto chování; Strategie pro nižší stupně rozrušení; Kvalitativní rozdíly v agresi; Strategie osobního bezpečí; Rizika a aspekty fyzického zásahu; Demonstrace fyzických zásahů; Přezkum po incidentu.

Podpora pozitivního chování jako nástroj funkčního posouzení a vyhodnocení chování náročného na péči

Seznámíte se s metodami, které vedou ke správnému posouzení a vyhodnocení příčin chování náročného na péči, které se vyskytuje u lidí s intelektovým znevýhodněním a autismem. Osvojíte si přístup PBS – podpory pozitivního chování a základy funkčního hodnocení. PBS vnímá chování náročné na péči jako způsob komunikace, kterým nám chtějí lidé s postižením něco sdělit či něčeho docílit, náročné chování je tedy specifický způsob komunikace. Seznámíte se s postupy, které vám v praxi pomohou tento způsob komunikace dešifrovat a zvolit vhodnou intervenci, šitou na míru danému jedinci a jeho skutečným potřebám. Toto “funkční hodnocení” a následné intervence na něm založené pak vedou ke zmírnění projevů chování náročného na péči nebo jejich úplnému vymizení.

Pro koho je kurz určen: Kurz je určený pro širší skupinu obecenstva. Pro profesionály, kteří pracují s klienty, kteří mají mentální či kombinované postižení (např. o pracovníky v sociálních službách, psychology či terapeuty.) Vhodný je i pro vedoucí sociálních služeb, terapeuty, speciální pedagogy či sociální pracovníky. Určený je i rodičům, které zajímá, jak rozklíčovat u svých dětí chování náročné na péči.

Debreefing - péče o zaměstnance po incidentu (workshop)

Workshop je zaměřen na praktické informace a diskusi nad tématem ošetření zaměstnance a členů týmu po incidentu s klientem. Práci s personálem, který provází osoby s mentálním postižení a/nebo autismem a náročným chováním, považujeme za zásadní pro zachování fyzického a psychického zdraví.

Náročné chování jako způsob komunikace osob s mentálním postižením a/nebo PAS (workshop)

Workshop přiblíží problematiku komunikace jako základního nástroje pro dorozumívání se mezi lidmi a současně propojení náročného chování jako způsobu komunikace osob s mentálním postižením a/nebo autismem. Změna pohledu na náročné chování a jeho klíčování z pohledu komunikace je cestou, jak najít společnou řeč.

Practice Leadership: Jak dobře vést organizaci poskytující služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením

Dozvíte se, jak ovlivňuje způsob vedení v rámci organizace poskytujících sociální služby pro osoby s mentálním postižením kvalitu života jejich klientů. Budeme se věnovat tématu pracovní kultury a tomu, jaký vliv může mít dobré vedení  na kvalitu práce zaměstnanců.

Odnesete si, jak nejlépe podpořit své zaměstnance a kolegy v jejich práci a jak vytvářet vhodné prostředí a organizační strukturu, která zapojuje všechny aktéry péče, včetně samotných klientů. Naučíte se, jak identifikovat úkoly, které ve stávajícím nastavení nejsou zaměstnanci schopni zvládat a potřebují k tomu adekvátní podporu vedení.

Pro koho je kurz určen: Kurz je určený zejména pro členy vedení organizací, které poskytují sociální služby klientům s mentálním postižením a/nebo PAS+. Je vhodný také pro vedoucí menších podpůrných týmů, např. speciální pedagogy, pečovatele, terapeuty, sociální pracovníky, kteří pracují s výše zmíněnou cílovou skupinou klientů.

Konference PBSPodpora pozitivního chování v teorii a praxi

Téma konference

Positiv Behaviour Support (PBS, podpora pozitivního chování) je přístup vycházející z respektu k lidským právům, který ukazuje cestu jak porozumět potřebám lidí s intelektovým znevýhodněním, autismem a náročným chováním, kteří nekomunikují verbálně. Jde o způsob podpory využívaný v západních zemích, ověřený a mezinárodně uznávaný a na evidence based poznatcích založený.

Podpora pozitivního chování umožňuje nastavit komplexní systém podpory člověka s intelektovým znevýhodněním, autismem a náročným chováním s cílem zajistit maximální kvalitu života a předcházet projevům náročného chování. Přináší porozumění chování, umožňuje analyzovat jeho příčiny a klíčovat individuální, fyzický a sociální kontext daného chování. Zaměřuje pozornost na úpravu prostředí, ve kterém se člověk s intelektovým znevýhodněním pohybuje, způsoby komunikace, přístup pečujících a další proměnné.

Konference si klade za cíl přinést posluchačům základní vhled do tohoto přístupu a demonstrovat jeho vliv na příkladech z praxe.

Konferenční příspěvky

Témata příspěvků budou doplněny v průběhu května 2024.

Zaměření příspěvků bude od úvodu do podpory pozitivního chování (základní principy), opěrných bodů tohoto přístupu, až k praktickým příkladům.

Praktické informace

LektořiNa koho se můžete těšit

Tony Osgood
Tony Osgood Lektor

Tony Osgood pracoval téměř třicet let v oblasti mentálního postižení, autismu, duševního zdraví a tělesného postižení.

Působil jako lektor pro mentální a vývojové postižení v Tizard Centre na univerzitě v Kentu.

Nyní poskytuje konzultace a píše na plný úvazek

Brian McDonald
Brian McDonald Lektor

Vedoucí klinické terapie, trenér a lektor s třicetiletou praxí na poli management chování náročného na péči v oblasti služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním.

Má bohaté zkušenosti v posuzování a rozvíjení vhodných intervencí, zvládání stresových situací, školení zaměstnanců, konzultací, supervizí, vývoji metodických postupů a auditů.

Dlouhá léta pracoval jako specialista podpory pozitivního chování v organizaci Ability West. V současnosti působí jako soukromý lektor a konzultant. Žije v západoirském Gallway.

Věra Petlanová
Věra Petlanová Lektor

Vystudovaná sociální pracovnice, která se od roku 2004 pohybuje v sociálních službách a věnuje se lidem s mentálním znevýhodněním a PAS. Absolvovala výcvik v přístupu Podpora pozitivního chování pod záštitou organizace Děti úplňku. Její specializací jsou mj. témata sexuality a vztahů, je autorkou knihy Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS a spolupracuje také s organizací Freya, z. s.

Michal Panáček
Michal Panáček Lektor

Ředitel neziskové organizace MIKASA z.s., kognitivně-behaviorální terapeut, terapeut podpory pozitivního chování, supervizor, konzultant, lektor.

Michal Panáček se dlouhodobě věnuje problematice poruch autistického spektra, mentálnímu postižení a chování náročnému na péči.

Své znalosti využívá také k podpoře organizací, které chtějí zvýšit kvalitu svých služeb nebo zakládají nové služby a aktivity.

PartneřiZa podporu děkujeme:

adresakudy k nám

Srbská 2a, Ostrava Výškovice

Mapa

kontaktyjsme tu pro vás

Bc. Barbora Linetová Provozní ředitelka MIKASA z.s.