Podpora Moravskoslezského kraje – vybavení

Uplatňujeme individuální a lidský přístup, protože na každém záleží!

Abychom mohli neustále zlepšovat péči o naše klienty, je potřeba nejen vzdělávat personál, ale také pečovat o prostředí, ve kterém probíhá péče o naše klienty.

Občas je nezbytné doplnit místnosti o nové pomůcky či modernizovat software. Jedině tak dokážeme poskytnou klientům 100% péči, jako si zaslouží.

Moravskoslezský kraj poskytl Mikasa z. s., v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, na rok 2023 dotaci určenou právě na materiální vybavení denního stacionáře.

Díky tomuto jsme mohli pořídit pomůcky pro snoezelen, Grid 3 v češtině – software pro alternativní a augmentativní komunikaci a notebooky pro pracovníky.

Velmi si této podpory ceníme a děkujeme.