Stavíme Domov MIKASA!

Stavba v plném proudu!

Stavíme Domov MIKASA – místo pro život osob s autismem a chováním náročným na péči! Zatímco stavební firma pracuje na základech nového Domova, my spouštíme možnost podávání žádosti o pobyt u nás (https://mikasazs.cz/zadost-domov-mikasa/).

Provoz v našem komunitním domově zahájíme na počátku roku 2024 a to pro 8 klientů. Bude zajištěna adekvátní 24hodinová péče s důrazem na přístup podpory pozitivního chování a respektu k potřebám klientů. Chování náročné na péči může pro některé klienty znamenat poslední možnost, jak se svým okolím komunikovat vlastní potřeby. A my jsme zde od toho, abychom pomohli našim klientům tyto potřeby naplňovat.