Duhový dům Ostrava hledá nového klienta!

V Duhovém domě se od 1. 9. 2022 uvolní místo pro klienta s těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením v dospělém věku (věk pro přijetí do 50 let, klient je imobilní – ke svému pohybu běžně používá invalidní vozík). Přijímají také osoby s poruchou autistického spektra. Takových zařízení v Moravskoslezském kraji není mnoho.

Pokud máte zájem o pobyt v Duhovém domě Ostrava, obraťte se na sociální pracovnici Mgr. Pavlu Filákovou, DiS. Ta vám o službě poskytne bližší informace, zašle formulář žádosti, nebo Vás provede zařízením a poskytovanými službami.

Termín pro podání žádosti je nejpozději do 21. 8. 2022.

Kontakt

E-mail: domov.ddo@slezskadiakonie.cz

Telefon: 731 128 844

Duhový dům Ostrava bohužel není schopen zajistit ubytování osob náročných na péči. K tomu bude již brzy sloužit Domov MIKASA. S výstavbou domova by se mělo začít během následujících týdnů. O první klienty se pravděpodobně postará už začátkem roku 2024.