Jaro v denním stacionáři

Klieni denního stacionáře sadili květiny a naladili se tak na jarní atmosféru.

Celá akce se nesla v příjemné atmosféře a klienti si vedli náramně.

Nyní už se těší ze své odvedené práce a jejich výsledek zdobí okna stacionáře.