Jsme součástí akreditovaného výcviku PBS

Účastníme se výcviku v PBS – Podpora pozitivního chování (Positive behaviour support).

Jedná se o přístup založený na porozumění klientovu chování, analýze jeho příčin a kontextu a dalších souvisejících činnostech. Mnoho principů se snažíme naplňovat již delší dobu a je skvělé získat ještě další rámec toho, jak o daném přístupu uvažovat.