Komunitní plánování Frýdek Místek

Kolegyně Michaela stříbrná a Pavla Solnická se účastnily schůzky pracovní skupiny komunitního plánování osob se zdravotním postižením ve Frýdku – Místku, kde ve čtvrtek 16. 3. prezentovaly sociální aktivitu Homesharing.