Lidé s autismem jsou věrní zaměstnanci

Hledat zaměstnání pro lidi s poruchou autistického spektra je mnohem náročnější než pro běžnou veřejnost. Většina z nich potřebuje upravit podmínky jak při pohovoru, tak při samotné práci. Zaměstnavatelé to často nevědí, a tak jim nedají šanci. A to i přes to, že lidé s autismem bývají nejloajálnější zaměstnanci. Bohužel podmínky mnohdy neumí dojednat, proto jsou bez práce a na sociálních dávkách. Nebo pracují na podřadných pozicích, i když mají na víc.

Řešili jsme situace, kdy mnoho našich klientů hledala práci dlouhodobě. Chtějí se osamostatnit od rodičů a žít jako většina dospělých lidí. „Vždy, když se vydali na výběrové řízení, nevzali je. Navíc chyběla zpětná vazba, proč nebo co zlepšit,“ vypráví Tomáš Slavický, vedoucí sociální rehabilitace Mikasa.

Organizace Mikasa, která poskytuje služby lidem s autismem již přes 15 let, nabízí nově podporu zaměstnávání lidí s poruchou na autistickém spektru – PAS. Vyhledává firmy, které jsou ochotny zaměstnat člověka s PAS, a také přemýšlet nad přizpůsobením pracovní pozice na míru. Tým sociální rehabilitace provází klienta v přípravách na pracovní post i první dny v zaměstnání. „Někdy stačí dojednat potřeby, které má každý klient s PAS individuální. Učíme samozřejmě klienty, aby si své potřeby dokázali vykomunikovat sami. Ale často potřebují pomocnou ruku. Také příprava na nástup do zaměstnání, je důležitá. Například projet s klientem trasu do zaměstnání. Lidé s PAS jsou často velmi precizní a věrní zaměstnanci. Když jim někdo jen trochu vyjde vstříc v pracovních požadavcích, zůstávají i na pracovních pozicích, které se hůř obsazují, mnoho let,“ potvrdil Slavický.

Sociální rehabilitace řešila také příběh vystudovaného právníka, který nemohl najít práci. Dohodnul se v zaměstnání, že nemůže pracovat v open space kancelářích. Potřeboval vlastní prostor. Firma mu vyklidila místnost po úklidové službě a naučila zaměstnance, jak s novým právníkem spolupracovat. Vadilo mu například, když lidé dávají spisy na jiné místo, než si určil. Když dokázali přijmout jeho potřeby, ve firmě nejen dlouhodobě pracuje, ale s některými kolegy se spřátelil a jednou za čas je zve k sobě domů na návštěvu. Navazovat nové vztahy je pro lidi s PAS velmi obtížné. Tím, že firma dala šanci, tomuto právníkovi ukázat, co v něm je, mu od základu změnila pracovní i soukromý život.

Hledáte pomoc s výběrem zaměstnaní a jste PAS nebo osoba pečující o lidi s autismem, nebojte se obrátit na sociální rehabilitaci Mikasawww.mikasazs.cz nebo volejte Tomáš Slavický, vedoucí sociální rehabilitace Mikasa, mobil: 730 513 405.