Mikasa vyrazila spolu s rodiči a dětmi s autismem na vodácký pobyt do zahraničí!

Již několik let Mikasa pořádá vodácké pobyty pro rodiny dětí s autismem. Letos jsme proto vzali rafty a vyrazili na Slovensko sjet si řeky Orava a Váh! Vodácký pobyt je ideální pro navazování sociálních kontaktů mezi dětmi s autismem i mezi jejich rodiči. Společné aktivity pomáhají vylepšit rodinné mezilidské vztahy a odbourat všudypřítomný stres a psychické vyčerpání.

Čtyřdenní pobyt rodin dětí s autismem za podpory dvou terapeutů a asistentů se zaměřil na terapeutické posílení rodinných vazeb. Na raftech i mimo ně si děti i dospělí vyzkoušeli, jaké to je „tahat za jeden provaz“. Součásti pobytu byly samozřejmě jízda na raftu, stanování, ale také soutěže a hry, které děti naučily hlavně spolupráci v kolektivu a pomohly jim navazovat vztahy mezi sebou.

Vodácký pobyt je podpořen Moravskoslezským krajem a Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Za podporu těchto organizací moc děkujeme!