Nepřijali diagnózu

Na služby průvodcovství určené rodičům dětí s poruchou na autistickém spektru – PAS se obrací klienti, kteří si nevědí rady. Důvody jsou různé. Většina problémů se pojí na nově zjištěnou diagnózu dětí a rodina i okolí se s ní neumí srovnat. Prarodiče i kamarádi říkají rodičům diagnostikovaného dítěte, že nezvládají výchovu, neumí usměrnit své dítě. V běžných školách, ať dítě přeloží do speciálních škol.  A do toho spory mezi partnery.

Martina měla s manželem neustálé spory. Její muž nechce přijmout, že syn Ondra s PAS nikdy nebude hrát fotbal a stavět lego. „Manžel mi doslova řekl, snil jsem o tom, že budu mít syna a s ním si čutat a on si hraje tak, že mě to nebaví. Hraj si s ním ty, ty máš tu trpělivost. Do toho mi neustále nadává babička, která říká, za nich toto nebylo, ať je okřiknu, aby toho nechal, nebo mu dám pár facek, aby si to uvědomil, že se to nedělá. Kritizovala zrovna situaci, kdy se Ondra položil na zem v obchodě, kopal nohama a vztekal se. Rozrušily ho světla a hluk davů lidí a babička to nedokázala zpracovat. Během roku jsem se dostala psychicky na dně. Když jsem začala docházet do průvodcovství Mikasa, začala jsem na sobě pracovat a změnilo mi to život. Nemohla jsem se ani svěřit kamarádkám. Když jsem šla s kamarádkou do parku, vydržela se mnou a Ondrou 30 minut, a pak se omluvila a musela odejít, že to nedává. Ondra jí vadil. Vadilo jí vést přerušovaný rozhovor, protože Ondra nás stále vytrhával z povídání. Zůstala jsem sama a rozjely se deprese,“ vypráví v slzách Martina, klientka průvodcovství Mikasa.

Dlouhou dobu se odborná pomoc poskytovala pouze dětem s diagnózou. „Ale co rodiče, jak mají život a péči o děti s PAS zvládnout? To už nikoho nezajímalo. Přitom jen vyrovnaný rodič může dobře vést své dítě. Ať už zdravé, nebo s diagnózou. Učíme rodiče, jak na sobě pracovat, aby i jejich děti se vyvíjely v klidném a vyrovnaném prostředí. Jak najít cestu zpět ve svém partnerském vztahu, jak rozložit pozornost mezi partnera a děti. A samozřejmě také, jak osobnostně nevyhořet,“ popisuje situaci v rodinách Nicole Lipinová, průvodce Mikasa.

Průvodcovství Mikasa se také setkává s přílišnou urputností vůči dětem s PAS. „Měli jsme tatínka, který doslova bránil jejich syna před maminkou. Byl smířený s tím, že jejich syn ve škole bude mít trojky, i když se s ním budou přiměřeně učit. Jenže míru si musí každý zdravě stanovit sám. A maminka doslova tlačila na pilu. Jejich syn podstupoval nezdravý dril a tlak, pod který se dostával. Pak projevoval záchvaty vzteku. Maminka si stěžovala, že jeho diagnóza je nezvladatelná. Rozhovory s oběma rodiči ale odhalily, že s tatínkem se dítě nevzteká, protože tatínek nepožaduje od dítěte takový výkon. Pokud rodič nepřijme možnosti svého dítěte a bude na něj neustále klást vyšší nároky, zůstane dítě pod neustálým tlakem. A stejně jako zanedbávání, může být přetěžování dítěte považováno za trestný čin,“ svěřuje se Beata Hercikova, vedoucí průvodcovství.

Konzultace a práce s rodiči je důležitá. Pokud máte dítě s PAS a nevíte si rady, nestyďte se požádat o pomoc. Sociální služba Průvodcovství Vám pomůže pochopit a přijmout vlastní myšlenky, pracovat na zvládání náročných, byť každodenních situacích a možná zjistíte, že na svou situaci nejste sami.

Informace k průvodcovským službám Mikasa najdete zde: Průvodcovství rodin s dětmi s autismem – Mikasa z.s. (mikasazs.cz) nebo přímo volejte Beata Herciková, vedoucí služby, průvodce, mobil: 725 937 759. Služba je pro rodiny bezplatná.