O kus samostatnější

Navázat kontakt s veřejností je pro osoby s autismem mnohdy složité. Tito lidé se většinou pohybují pouze v prostředí své rodiny a to může být zatěžující, jak pro osoby s poruchou autistického spektra – PAS, tak pro rodiče a pečující. Řešením je denní stacionář, který lidem s PAS dá novou komunitu i aktivity.

Denní stacionář je aktivní v mnoha směrech. Především podporuje soběstačnost a samostatnost klientů při běžných činnostech jejich života. „Účastníme se venkovních aktivit, tvoříme týdenní tematické programy, chodíme na nákupy, poštu, nebo do restaurací a kaváren. Tedy běžné aktivity, které osoby s PAS někdy nezvládají snadno. Pracovníci si pro klienty připravují na každý týden nějaké nové téma. Na pondělním komunikačním kruhu si pak téma společně představíme, domluvíme se, co budeme během týdne vařit a péct a řekneme si, jaké aktivity nás čekají. Při tématu zimní sporty a olympiáda jsme si společně o zimních olympijských hrách povídali, poslouchali jsme i hymny, představili jsme si jednotlivé disciplíny a vyzkoušeli si kvíz. Snažíme se, aby byly pro klienty aktivity přínosné i zajímavé,“ popisuje Tereza Klimantová, vedoucí denního stacionáře Mikasa.

Vaření a pečení se také snaží ve stacionáři tematicky propojit. Při tématu Arktida pekli společně s klienty arktickou zasněženou buchtu, jindy si vyzkoušeli přípravu domácích langošů. „Snažíme se, aby i tyto aktivity byly pro klienty pestré. Rádi společně zkoušíme nové a neznáme recepty. Taktéž jsou klienti zapojeni do přípravy pohoštění na společné akce s pečujícími nebo jejich narozeninové oslavy. Naposled narozeniny slavil klient, Marek Pitucha, který se podílel i na narozeninové výzdobě stacionáře,“ vypráví nám Tereza Tomanová, sociální pracovnice denního stacionáře Mikasa.

Pokud máte doma člověka s PAS, bydlíte v Ostravě nebo blízkém okolí a chcete, aby našel novou komunitu, rozvíjel se a byl zase o kus samostatnější, obraťte se na Denní stacionář Mikasa: Denní stacionář MIKASA – Mikasa z.s. (mikasazs.cz)

Na fotografiích Marek Pitucha při přípravě narozeninové oslavy a jeho oslava.