Péči o lidi s intelektuálním znevýhodněním zlepší nová vládní strategie

Jsme velice rádi, že na popud článku Petr Třešňák vznikla na Úřad vlády ČR nová mezioborová pracovní skupina věnující se problematice péče o lidi s intelektuálním znevýhodněním a chováním náročným na péči.

Současně je nám ctí a závazkem být součástí skupiny, kde nás zastupuje ředitel organizace Michal Panáček. Věříme, že připravovaná strategie otevře dveře do řešení problematiky na všech úrovních dané problematiky a pomůže adekvátnímu nastavení systému péče o jednu z nejohroženějších skupin naší společnosti a podpoří formálně i neformálně pečující.

Vládní strategie je důsledkem akce Noc důstojnosti (www.mikasazs.cz/noc-dustojnosti; www.rokdustojnosti.cz), které jsme se aktivně účastnili.

Tiskovou zprávu Úřady vlády naleznete zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/peci-o-lidi-s-intelektualnim-znevyhodnenim-zlepsi-nova-vladni-strategie-202919/