Práce mě vždy bavila, naplňovala, dávala mi smysl

Ivana Malcharová pracuje jako vedoucí Domova Mikasa. Její příběh může být inspirací pro výběr Vaší práce. Staň se členem našeho týmu a přidej se k nám!

Ivanu to vždy táhlo k cílové skupině osob s poruchou autistického spektra, s mentálním postižením, a více vadami. Začínala studiem střední zdravotnické školy, obor sociální péče. Následně pokračovala na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. U organizace Mikasa pracuji od roku 2013.

„Při kombinovaném studiu na VŠ jsem začala pracovat v Mikase v denním stacionáři. Nastoupila jsem jako pracovník v přímé péči. Práce mě bavila, naplňovala, dávala mi smysl. Postupem času jsem se stala sociální pracovnicí a vedoucí denního stacionáře. Jsem stále velmi vděčná, že jsem si zažila práci v přímé péči, a poté jsem se stala sociální pracovnicí. Díky tomu jsem mohla dobře poznat klienty, a lépe pak chápat zaměstnance, kteří se dostávají do nelehkých situací. Zaměstnanci musí dle potřeb klienta řešit tyto situace na míru. Hledání řešení, spolu se zaměstnanci týmu Mikasa, je také má práce,“ rozkrývá svůj život Iva Malcharová, vedoucí Domova Mikasa.

„Líbí se mi přístup a principy práce s klienty, které organizace zastává. Pracuji s klienty s chováním náročným na péči. My nepohlížíme na toto chování jako na problémové. Hledáme cesty jak klientovi porozumět, odhalit příčinu jeho náročného vyjadřování a naučit jej například komunikovat jiným způsobem. Ztotožňujeme se s přístupem podpory pozitivního chování. To je jen hrstka důvodů, proč mě práce v organizaci stále baví a naplňuje. Proto bych lidem, kteří chtějí zkoušet nové věci, chtějí se vzdělávat, chtějí pracovat s klienty na individuální bázi, nebaví je stereotyp, rádi komunikují s týmem a spolupracují na zlepšení péče o klienta, naši organizaci doporučila. Můžete očekávat podporu v odborném růstu díky kurzům různých odborníků, nejen českých, ale také zahraničních. Dále podporu v rámci organizace, kdy komunikace a sdílení je pro nás stěžejní pro zlepšení péče o klienty,“ popisuje Iva.