Školíme zaměstnance organizace NADĚJE

Klient s problémem? Problémový klient? A nebo klient s chováním, které je náročné na péči?

To bylo ústřední téma školení pracovníků neziskové organizace NADĚJE, pobočka Otrokovice ve Vsetíně. Práce se změnou pohledu na klienta – ne skrze „problém“, ale skrze jeho chování, které, když je náročné na péči, může být projevem zoufalosti klienta a poslední možnou formou komunikace jeho potřeb.

Školení vedl Michal Panáček a kromě změny úhlu pohledu se s účastníky také dotkl diagnostiky chování náročného na péči, jeho důsledkům, pohledu na klienta skrze kalendářní věk a potřebnou míru podpory a na závěr tématu strategií práce s klienty s chováním náročným na péči.

Věříme, že skrze kvalitní a vzdělaný personál je možné měnit způsoby péče o tyto klienty. A o to se snažíme.

Máte zájem o vzdělávání? Chcete se dotknout změny pohledu na vlastní práci? Ozvěte se nám.