Unikátní pilotní domov pro lidi s autismem a chováním náročným na péči je dokončen a obydlen

Pilotní projekt Domov Mikasa s unikátním posláním a péčí, je nyní konečně obydlen. Projekt s rozpočtem přes 53 milionů korun zajistil domov, místo k bezpečnému životu lidem s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči. Také tak vzniklo další zázemí organizaci Mikasa, která přes 14 let pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám.

„Pokud je u klienta s autismem přidružené mentální postižení a k tomu i chování náročné na péči, je téměř nemožné najít místo, kde se o něj adekvátně s respektem k jeho potřebám postarají. Rodiče nebo pečující stárnou, nikdy neví, kdy se již nebudou moci postarat. Jejich dítě s poruchou autistického spektra – PAS, zůstane samo. Často pak takový klient končí v psychiatrické nemocnici s množstvím léků, protože si s ním nikdo nevěděl rady. Rodina, která celý život znala jeho potřeby, tu najednou není a klient si neumí sám vykomunikovat své potřeby. A to nemluvě o adaptaci na nové prostředí. Setkáváním se s takovými případy vznikalo stále více myšlenek, pro tyto klienty něco udělat. Proto organizace Mikasa začala od roku 2016 pracovat na projektu Domov Mikasa – místo pro život. Klienti zde nejsou v ústavní péči, ale doma. Rozdíl je zásadní. Představte si, že nejste například ranní ptáče, ale noční sova a každý den po celý život Vás budou ráno budit, přestože chcete aspoň někdy spát. Neumíte říct, co potřebujete a jste součástí „ústavního“ zařízení, kde podle plánu všichni stávají stejně, všichni ve stejnou chvíli dělají ranní hygienu apod. Vaše individuální potřeby jsou potlačené. Naším cílem je vytvořit opravdu místo, kde lidé s autismem a náročným chováním, mohou žít s plným respektem,“ popisuje Michal Panáček, který je autorem myšlenky Domova a také ředitelem organizace Mikasa.

Lidé s autismem jsou často odkázáni pouze na péči svých rodičů a příbuzných. Pečující fungují, jak to jen jde. Často jsou již unaveni. Mají fyzické problémy. Rychleji stárnou a ztrácejí sílu. Rodiny proto hledají možnosti, jak zabezpečit svým dětem budoucnost. Služeb pro lidi s autismem a náročným chováním je v Moravskoslezském kraji i celé ČR nedostatek. Mají plné kapacity nebo nejsou schopny reflektovat potřeby lidí s autismem a náročným chováním. Sledujte příběhy z Domova Mikasa i příběhy rodin s PAS, případně se k nám přidejte, pomozte, přispějte. Děkujeme všem za podporu!