Vysoce specializované služby Domova Mikasa

Dnes Domov Mikasa navštívila zmocněnkyně pro lidská práva, Klára Šimáčková Laurenčíková. Hlavním tématem setkání byla diskuse nad vysoce specializovanými službami Domova Mikasa a obdobných zařízeních. Dále pak nad systémovými změnami v oblasti péče o lidi s autismem a chováním náročným na péči. Jsme rádi, že naše myšlenky a přístup podpory pozitivního chování v oblasti poskytování péče lidem s autismem a náročným chováním na péči, jsou vnímány pozitivně.