Vzděláváme se!

Individuální Lidský přístup a vysoká míra profesionality, to jsou hodnoty, se kterými v MIKASE souzníme ať už ve vztahu ke klientovi tak ve vztahu k zaměstnancům.

Proto nás velmi těší, že naši zaměstnanci mají chuť se vzdělávat a přinášet tak do organizace nové informace a zkušenosti.

Na začátku června se kolegyně účastnily hned dvou dvoudenních školení.

Jedno z nich bylo zaměřeno na téma FUNDRAISING a jak jít s kůži na trh. Šlo o dva dny plné workshopů a přednášek, které kolegyně obohatili v mnoha směrech.

Druhé zmiňované vzdělávání se týkalo podpory pozitivního chování (PBS), pod vedením irských lektorů. Mimo jiné zde kolegyně trénovaly šetrné úchopy respektující práva klientů. Vzdělávání bylo velmi obohacující a přispěje na zkvalitnění poskytované péče v rámci našich služeb.