Vzdělávání za podpory Moravskoslezského kraje

Stavíme na vysoké míře profesionality ve všem co děláme. Pracovníci si neustále doplňují a rozšiřují vzdělání, aby jejich práce byla co nejefektivnější a v souladu s hodnotami organizace.

Moravskoslezský kraj poskytl Mikase z.s., v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, na rok 2023 dotaci určenou právě na vzdělávání.

Velmi si této podpory ceníme a děkujeme. Má to smysl!