Zážitkový workshop – Bludný kruh

Měli jsme tu čest zrealizovat zážitkový workshop k 15. výročí Centra Pyramida.

Jedná se o podpůrné centrum pro studenty Ostravské univerzity se specifickými potřebami. Cílem je podpořit tyto studenty a pomoci jim, aniž by byly snižovány studijní nároky. Mezi tyto studenty patří mimo jiné také studenti s autismem!

Je krásné vidět, že kde je vůle tam je i cesta.

Kolegové ze sociální rehabilitace představili účastníkům konference bludný kruh a jeho využití v praxi.

A co to tedy je, ten Bludný kruh?

Je to nástroj KBT (Kognitivně behaviorální terapie), který se zaměřuje na vznik emocí. Pracuje se na základě schématu, kdy určitá myšlenka vyvolá emoci. Emoce následně spustí tělesnou reakci a ta ovlivní chování. Toto chování potvrdí předchozí myšlenky.

Abychom se z toho kruhu dostali, může někdy pomoci i malá změna.

Student s autismem? Jak mohou vypadat jeho specifické potřeby?

Je nutné si připomenout, že se jedná o poruchu spektra, tudíž každý člověk s autismem je jiný a má jiná specifika. Obecně můžeme říct, že lidé s autismem mají problém v sociálních dovednostech, komunikaci s ostatními lidmi a navazování mezilidských vztahů. Je pro ně náročnější adaptovat se na nové prostředí a podmínky. Může se objevovat také repetitivní chování nebo jiné přidružené potíže.

Tyto skutečnosti se mohou projevovat různě. Někteří studenti se vyhýbají komunikaci úplně, jiní jsou tišší a moc se neprojevují, někteří mohou být naopak velmi hlasití, i když jde o zcela nekonfliktní rozhovor. Někdy mohou vypadat až nevychovaně. Také mohou své posluchače zahltit jak množstvím informací tak i samotnou strukturou výkladu, jelikož často nedokáží vyhodnotit znalosti a věk posluchače.

„Pokud nechcete slyšet pravdu, neptejte se! My vám ji řekneme celou.“ Toto je jedna z vět, kterou klienti sociální rehabilitace vzkazují světu. Což právě může souviset s výše zmiňovaným. Někdy mohou být neomalení. Nechtějí Vás ranit, jen je pro ně těžké porozumět emocím a často říkají věci jednoduše tak jak jsou, nebo jak je sami vnímají.

Pro lidi s autismem je důležité mít denní režim, na který jsou zvyklí. Náhle vzniklé situace je mohou stresovat, jelikož mají problém flexibilně reagovat. Tyto změny je můžou zneklidnit a vyvolat úzkost. Někdy můžeme pozorovat vysokou citlivost na světlo či hluk, problémy s orientací nebo pozorností.

To v důsledku může způsobit potíže s organizací studijních povinností a času.

Obecně a zjednodušeně tedy můžeme říct, že mohou mít specifické požadavky na čas, prostředí, přístup pedagoga.

Jsme si vědomi toho, že může být náročné rozklíčovat tyto potřeby studentů. Nemusíte na to být sami. Obraťte se na službu průvodcovství. Kolegové Vám rádi pomohou a podpoří Vás v komunikaci se studenty s autismem a s pochopením jejich potřeb.