Online přihlášení do Homesharingu HOSTITEL

1Zájemce o hostitelství

2Prohlášení žadatele

Zároveň prohlašuji, že veškeré údaje jsem v této žádosti uvedl pravdivě. Beru na vědomí nutnost bezodkladně oznámit změny v poskytnutých údajích.