Online přihlášení do Homesharingu RODINA

1Kontaktní osoba

2 Otázky

Jméno dítěte či dětí, pro které byste rádi využili hostitele.

Krátce prosím popište, charakterizujte své dítě, jeho postižení.

Prosím popište specifika vašeho dítěte v chování, projevech agrese apod. Uveďte prosím co nejpravdivěji.

Krátce prosím popište, co očekáváte od Homesharingu, jaké jsou vaše potřeby, co byste pro sebe jako pro rodiče potřebovali?

3Prohlášení žadatele

Zároveň prohlašuji, že veškeré údaje jsem v této žádosti uvedl pravdivě. Beru na vědomí nutnost bezodkladně oznámit změny v poskytnutých údajích.