Online přihlášení do Homesharingu RODINA

1Kontaktní osoba

2Otázky

Jméno dítěte či dětí, pro které byste rádi využili hostitele.

Krátce prosím popište, charakterizujte své dítě, jeho postižení.

Prosím popište specifika vašeho dítěte v chování, projevech agrese apod. Uveďte prosím co nejpravdivěji.

Krátce prosím popište, co očekáváte od Homesharingu, jaké jsou vaše potřeby, co byste pro sebe jako pro rodiče potřebovali?