Kariéra v MIKASA z.s.

Hledáte práci? Líbí se vám naše směřování? Chcete být součástí společenských změn?
Ozvěte se nám!
Hledáme právě vás!!!

hodnotyNa čem nám záleží

Profesionalita a řád

Veškerou svoji činnost stavíme na odbornosti a profesionálním přístupu. Máme zájem se neustále zlepšovat v tom, co děláme. Opíráme se o ověřené metody, zkušenosti a znalost kolegů, zároveň zohledňujeme zkušenost klientů i pečujících a rozvíjíme vlastní znalost a zkušenost. Vytváříme a ctíme jednotné postupy a pravidla pro naši společnou práci i každodenní koexistenci.

Spolupráce a respekt

Věříme, že fungující tým tvoří navzájem se respektující a komunikující jednotlivci. Uvědomujeme si a respektujeme jeden druhého a zároveň usilujeme o nalezení shody v hledání a dosahování společných cílů. Odlišnost a nesoulad vnímáme jako příležitost pro komunikaci a osobní růst.

Otevřenost a flexibilita

Jsme otevření novým zkušenostem a znalostem. Uvědomujeme si nejistotu a nestálost lidského života a s tím spojenou variabilitu situací, kterým můžeme čelit. Každý klient, pečující, kolega nebo člen odborné či laické veřejnosti může do naší práce vnášet něco nového a inspirujícího nebo naopak neznámého a náročného. Vítáme výzvy a hledáme cestu jak jimi projít prostřednictvím kreativity, zvídavosti a respektu k sobě i k druhým.

profil uchazečeBudeš se k nám hodit?

Angažovanost a proaktivní přístup

Naše organizace směřuje k tomu, aby se služby a aktivity pro osoby s autismem kontinuálně rozvíjely, zkvalitňovaly a zefektivňovaly. Tento rozvoj chceme stavět na progresivních nápadech pracovníků, kteří se pak mohou touto cestou realizovat.

Vnímavost a sebereflexe

Pracujeme s velmi specifickou cílovou skupinou klientů a je pro nás stěžejní, aby byli pracovníci schopni komunikovat a následně reflektovat potřeby klientů a zároveň i své vlastní. Jen díky tomu můžeme flexibilně reagovat při vytváření pracovního prostředí, ze kterého těží klienti i pracovníci.

Odbornost a chuť se vzdělávat

Stavíme naše postupy na vysoké míře profesionality a kvalifikovanosti. Naše pracovníky podporujeme v rozvíjení jejich odbornosti prostřednictvím interního i externího vzdělávání. Je pro nás důležité, aby pracovníci uměli dělat svoji práci tak, aby se mohli těšit z jejích výsledků.

Loajalita a kolegialita

Směřujeme k vytváření stabilních pracovních týmů lidí, kteří se na sebe mohou spolehnout jak z pracovního, tak osobního hlediska.

nabídka pozicPracujte u nás

výběrové řízeníCo tě čeká?

1) Nabídka spolupráce nebo odpověď na inzerát

Na začátku hraje prim Vaše proaktivita. Zaujala Vás některé z našich služeb nebo aktivit, líbí se Vám, co děláme či Vás dokonce napadá, kam bychom se měli dále rozvíjet a chtěli byste se na tom podílet s námi? Pošlete nám svůj životopis a něco málo (nebo více) o Vašich nápadech, jak se chcete zapojit.

2) Vstupní dotazník místo pohovoru

Chceme šetřit Váš i náš čas a tak základní informace o Vás a informace, které potřebujeme vědět, budeme zjišťovat prostřednictvím online dotazníku, který Vám zašleme po obdržení Vašeho životopisu.

3) Zážitkové výběrové řízení (Assessment centrum)

Náplň práce většiny našich pracovníků je velmi specifická a je náročné ji jednoduše popsat v inzerátu. Abychom Vám usnadnili rozhodování, zda je naše organizace to pravé místo pro Vás, umožňujeme kandidátům vyzkoušet si některé činnosti a úkony důležité pro jejich práci formou Assessment centra. Tato forma výběrového řízení uchazečům rovněž zprostředkuje možnost seznámit se s vedením organizace či nejbližším nadřízeným.

kontaktyChceš se přidat?

Bc. Michaela Nosová, DiS. Vedoucí sekce ambulantních a terénních služeb

nosova@mikasazs.cz
724 396 979

Mgr. Klára Lichovníková Vedoucí sekce pobytových služeb
PhDr. Michal Panáček, PhD. ředitel

reditel@mikasazs.cz
777 881 556