Díky, že se zajímáte.
Děláte velkou věc

Jako každá neziskovka i my fungujeme na principu MIKASA + klient + společnost. Jen když k téhle rovnici připočteme i vás, můžeme společně dojít ke správnému výsledku. Spokojenému, samostatnému životu klienta a jeho rodiny. Tak tedy: můžeme s vámi počítat?

3 důvody, proč se stát dárcem

Ne životu v kleci

Lidé s těžkou formou autismu žijí často v naprosté izolaci od společnosti. Jako zvířata v klecích. S námi přitom dělají obrovské pokroky, za kterými je spousta dlouhodobé práce. Přečtěte si jejich příběhy a uvidíte sami.

Nejsou peníze

Jako nestátní nezisková organizace nemáme právo na dotace. Vaše dary jsou tak prakticky jediné významné peníze, které nám umožňují zajistit fungování všech aktivit a služeb a udržet jejich vysokou kvalitu.

Péče je drahá

Našim klientům chceme dát na cestu ke štěstí jen to nejlepší, což není zadarmo. Péče o jednoho klienta v denním stacionáři stojí 12 500 Kč měsíčně, sociální rehabilitace vyjde na zhruba 80 300 Kč. Nejdražší je průvodcovství, jehož měsíční náklad na klienta se blíží 100 000 Kč.

 Na co
přispíváte

Běžný provoz

Nájmy, platy odborných pracovníků, jejich pravidelná školení, pomůcky pro klienty nebo třeba jídlo. Na tohle všechno a spoustu dalšího musíme sehnat peníze, abychom mohli normálně fungovat.

Nové prostory

Stavíme Domov MIKASA – místo pro život lidí s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči. V blízké době, v něm najde svůj vlastní domov 8 klientů. Zároveň usilovně pracujeme na novém prostoru pro Denní stacionář.

 

Šíření povědomí

Propagační materiály, grafické práce, odměny pro asistenty, nájmy, cestovné, ubytování.

Spoléháme na vaše dobrá srdce

Podpořte jednou něco, co má smysl. Děkujeme.

Peníze nejsou všechno. Každá pomoc má smysl

Hmotný dar

Znáte to, i vy se každou chvíli po něčem sháníte. V MIKASE to není jinak. Je-li vám milejší darovat konkrétní věc, ozvěte se.

novosadova@mikasazs.cz
Čas

Chcete poznat jejich svět? Toužíte pomoci i jinak, osobněji? Darujte lidem s postižením svůj čas. Staňte se jedním z našich dobrovolníků.

nosova@mikasazs.cz
Služba

Na provoz naší organizace padne měsíčně velká část financí. Budeme moc rádi, když nám ulehčíte poskytnutím zvýhodněné či zdarma služby, jako je například správa počítačové sítě.

novosadova@mikasazs.cz