Online přihlášení do Průvodcovství rodin s autistickými dětmi

1Žadatel

(pečující o dítě s PAS, odborná veřejnost)2Prohlášení žadatele

Zároveň prohlašuji, že veškeré údaje jsem v této žádosti uvedl pravdivě. Beru na vědomí nutnost bezodkladně oznámit změny v poskytnutých údajích.