Za všechny dary předem děkujeme

Darujme.cz je řešení a platforma pro online dárcovství v České republice. Neziskovým organizacím a dárcům zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství.

Formy dárcovství

darujtePomoc (nejen) v době karantény

Váš dar nám umožní podporovat osoby s hendikepem, jejich rodiny a okolí vždy, když je potřeba. Každá částka nám pomůže pomáhat lidem s autismem na cestě ke štěstí. Děkujeme.

darujtePodpora Průvodcovství rodin s autismem

Bez Vaší pomoci bychom nemohli realizovat aktivitu Průvodcovství, nemohli bychom rodiny vyslechnout, poradit jim a nasměrovat na správnou cestu. Přispějte i vy na tuto nezbytnou aktivitu poskytovanou organizací Mikasa z.s. a pomozte tak lidem s autismem a jejich rodinám na cestě za štěstím. Děkujeme.

darujtePodpora odborné pomoci lidem s autismem

Prostřednictvím Vašeho daru budeme moci realizovat aktivity směřující k podpoře dětí, dospívajících a dospělých s autismem. Podpoříte realizaci sociálních služeb, aktivit a dalších činností pro osoby s autismem. Děkujeme.

Peníze nejsou všechno. Každá pomoc má smysl

Hmotný dar

Znáte to, i vy se každou chvíli po něčem sháníte. V MIKASE to není jinak. Je-li vám milejší darovat konkrétní věc, ozvěte se.

fundraiser@mikasazs.cz
Čas

Chcete poznat jejich svět? Toužíte pomoci i jinak, osobněji? Darujte lidem s postižením svůj čas. Staňte se jedním z našich dobrovolníků.

fundraiser@mikasazs.cz
Služba

Na provoz naší organizace padne měsíčně velká část financí. Budeme moc rádi, když nám ulehčíte poskytnutím zvýhodněné či zdarma služby, jako je například správa počítačové sítě.

fundraiser@mikasazs.cz
Průvodcovství rodin
s autistickými dětmi
Sociální rehabilitace
Ostrava
Sociální rehabilitace
Opava/Frenštát p. R.
MIKASA
denní stacionář

naše aktivityUž víte,
co hledáte?

Homesharing Vzdělávání
a osvěta
Rodičovské
skupiny