Za všechny dary předem děkujeme

Darujme.cz je řešení a platforma pro online dárcovství v České republice. Neziskovým organizacím a dárcům zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství.

Formy dárcovství

darujtePodpora odborné pomoci lidem s autismem

Prostřednictvím Vašeho daru budeme moci realizovat aktivity směřující k podpoře jak rodičů dětí s autismem, tak samotných dětí. Podpoříte realizaci vzdělávacích akcí, konference a dalších významných aktivit.

Peníze nejsou všechno. Každá pomoc má smysl

Hmotný dar

Znáte to, i vy se každou chvíli po něčem sháníte. V MIKASE to není jinak. Je-li vám milejší darovat konkrétní věc, ozvěte se.

fundraiser@mikasazs.cz
Čas

Chcete poznat jejich svět? Toužíte pomoci i jinak, osobněji? Darujte lidem s postižením svůj čas. Staňte se jedním z našich dobrovolníků.

fundraiser@mikasazs.cz
Služba

Na provoz naší organizace padne měsíčně velká část financí. Budeme moc rádi, když nám ulehčíte poskytnutím zvýhodněné či zdarma služby, jako je například správa počítačové sítě.

fundraiser@mikasazs.cz
Průvodcovství rodin
s autistickými dětmi
Sociální rehabilitace
MIKASA
MIKASA
denní stacionář
Aktivizační a motivační
programy pro autisty

naše aktivityUž víte,
co hledáte?

Vzdělávání
a osvěta
Rodičovské
skupiny